Copyright

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties en grafisch materiaal worden beschermd door auteursrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht, de auteurswet, de databankenwet en andere toepasselijke wetgeving.

De eigendomsrechten gaan op geen enkele manier over op gebruikers die toegang krijgen tot de site. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden (ook via “framing”) of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden.

Indien u afbeeldingen of inhoud van deze site wilt gebruiken kunt u contact met mij opnemen via het contactformulier.